Välkommen till hemsidan för projektet Critical!

Kan du föreställa dig ditt vardagliga liv utan digitala verktyg? Kan du föreställa dig kommunikation endast offline? Föreställa dig ditt liv utan Internet?

Oavsett hur intresserad du är av teknik och den digital världen, är en digital transformation aktuell nu mer än någonsin och den når nästan alla aspekter av vårt samhälle.

I detta sammanhang är att vara digitalt läskunnigt en av de viktigaste och mest nödvändiga kompetenserna för att vara en aktiv medlem av 2000-talet. Onlinevärlden innebär emellertid ett ökande antal risker, vilket utgör ett stort hot för dagens samhälle.

Bedrägeri, mobbning, vilseledning, falsk information… Känner du till dessa? Känner du en rädsla inför dessa hot? Är du orolig för din säkerhet på nätet?

Cover for Critical Erasmus+
164
Critical Erasmus+

Critical Erasmus+

CRITICAL - Active Learning for critical thinking and digital safety and inclusion

2 weeks ago

Business Foundation for Education delivered a webinar for doctoral students and young scientists from the Bulgarian Academy of Sciences (BAS). The webinar has been organized by the Training Center of BAS and its Career Center. The topic of the webinar has been: Useful tips, risks and good practices in writing and implementing projects.Some of the most innovative current projects in which Business Foundation for Education is actively involved have been presented to the proactive audience of around 50 participants. CRITICAL project objectives, achievements, outputs and lessons learnt have been among the selected projects. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Something is wrong.
Instagram token error.

criticaleu

Follow
Hämta fler