Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του έργου Critical!

Μπορείτε να φανταστείτε την καθημερινή σας ζωή χωρίς ψηφιακά εργαλεία; Nα φανταστείτε τις επικοινωνίες σας μόνο εκτός σύνδεσης; Nα φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς το Διαδίκτυο;

Ανεξάρτητα από το πόσο σας ενδιαφέρει η τεχνολογία και ο ψηφιακός κόσμος, διανύουμε την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, που επηρρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της κοινωνίας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το να διαθέτει κάποιος ψηφιακές δεξιότητες είναι βασικό και απαραίτητο για να είναι ενεργό μέλος του 21ου αιώνα. Ωστόσο, ο διαδικτυακός κόσμος συνεπάγεται και έναν αυξανόμενο αριθμό κινδύνων, που αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη απειλή για τη σημερινή κοινωνία.

Απάτη, εκφοβισμός, εξαπάτηση, ψευδείς πληροφορίες… Σας ακούγονται γνωστά; Σας φοβίζουν; Ανησυχείτε για την ασφάλειά σας στο διαδίκτυο;

[WD_FB id="1"]
[wdi_feed id="1"]