Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του έργου Critical!

Μπορείτε να φανταστείτε την καθημερινή σας ζωή χωρίς ψηφιακά εργαλεία; Nα φανταστείτε τις επικοινωνίες σας μόνο εκτός σύνδεσης; Nα φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς το Διαδίκτυο;

Ανεξάρτητα από το πόσο σας ενδιαφέρει η τεχνολογία και ο ψηφιακός κόσμος, διανύουμε την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, που επηρρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της κοινωνίας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το να διαθέτει κάποιος ψηφιακές δεξιότητες είναι βασικό και απαραίτητο για να είναι ενεργό μέλος του 21ου αιώνα. Ωστόσο, ο διαδικτυακός κόσμος συνεπάγεται και έναν αυξανόμενο αριθμό κινδύνων, που αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη απειλή για τη σημερινή κοινωνία.

Απάτη, εκφοβισμός, εξαπάτηση, ψευδείς πληροφορίες… Σας ακούγονται γνωστά; Σας φοβίζουν; Ανησυχείτε για την ασφάλειά σας στο διαδίκτυο;

1 day ago

The CRITICAL project team, 2019-1-ES01-KA204-064082, funded under the Erasmus+ Program, Strategic Partnerships conducted an online meeting on the 20th, October, 2020, to discuss the elaboration ... See more

4 days ago
ECSM

"The European Cybersecurity Month (ECSM) is the EU’s annual campaign dedicated to promoting cybersecurity among citizens and organisations, and to providing up-to-date online security information ... See more

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information

Something is wrong.
Instagram token error.

criticaleu

Follow
Load More