Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του έργου Critical!

Μπορείτε να φανταστείτε την καθημερινή σας ζωή χωρίς ψηφιακά εργαλεία; Nα φανταστείτε τις επικοινωνίες σας μόνο εκτός σύνδεσης; Nα φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς το Διαδίκτυο;

Ανεξάρτητα από το πόσο σας ενδιαφέρει η τεχνολογία και ο ψηφιακός κόσμος, διανύουμε την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, που επηρρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της κοινωνίας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το να διαθέτει κάποιος ψηφιακές δεξιότητες είναι βασικό και απαραίτητο για να είναι ενεργό μέλος του 21ου αιώνα. Ωστόσο, ο διαδικτυακός κόσμος συνεπάγεται και έναν αυξανόμενο αριθμό κινδύνων, που αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη απειλή για τη σημερινή κοινωνία.

Απάτη, εκφοβισμός, εξαπάτηση, ψευδείς πληροφορίες… Σας ακούγονται γνωστά; Σας φοβίζουν; Ανησυχείτε για την ασφάλειά σας στο διαδίκτυο;

5 days ago
What’s wrong with your pa$$w0rd?

Have you ever felt frustrated over complicated passwords that won't allow you to put in "password" or "12345678"?

Have a look at this TED-talk and learn some interesting things about passwords and ... See more

Lorrie Faith Cranor studied thousands of real passwords to figure out the surprising, very common mistakes that users -- and secured sites -- make to compromise security. And how, you may ask, did ... See more

1 week ago
What is critical thinking and can it be taught? - Study International

“What is critical thinking and can it be thought”❓

https://www.studyinternational.com/news/what-is-critical-thinking-2020/

"What is critical thinking?" is a question that educators should explore and teach, given its ability to improve performance in exams.

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More