Τι μας έδωσε το Πόρτο…

Το έργο CRITICAL έκλεισε τη χρονιά με μία συνάντηση των εταίρων του έργου στις 12 Δεκεμβρίου στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

Κατά τις διάφορες συνεδρίες, συζητήθηκε το πλαίσιο και η κατάσταση σε κάθε χώρα σε σχέση με την αντίληψη και τις τάσεις σχετικά με τους ψηφιακούς κινδύνους. Οι (περιορισμένες) επιλογές κατάρτισης για ενήλικες σε αυτούς τους τομείς έχουν τεθεί επίσης στο τραπέζι, ιδιαίτερα η έλλειψη προτάσεων που βασίζονται σε ενεργές μεθοδολογίες μάθησης, όπως αυτή που προτείνει το CRITICAL.

Μετά από μια ημέρα έντονης συνεργασίας, η ομάδα του έργου συμφώνησε στη βάση για την ανάπτυξη των ακόλουθων δραστηριοτήτων: την ανάλυση των υφιστάμενων εργαλείων και πόρων ανάπτυξης και τον σχεδιασμό του περιβάλλοντος της πλατφόρμας.

Ακολουθήστε τις σελίδες μας στα κοινωνικά μέσα για περισσότερες πληροφορίες.