Η ομάδα του έργου CRITICAL αποτελείται από οργανισμούς με έδρα την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Σουηδία.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Δείτε παρακάτω!

Η Media Creativa – MC2020 είναι το αποτέλεσμα 20 και πλέον ετών εμπειρίας, προκλήσεων και πείρας μιας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών που μοιράζονται ένα κοινό πάθος: την εκπαιδευτική καινοτομία.

Η MC2020 εργάζεται για να προσφέρει αξία στους εκπαιδευτικούς χώρους, να ερευνά, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει μια διαφορετική προσφορά στην κατάρτιση, εμπνευσμένη από καινοτόμες μεθοδολογίες και παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως η αφήγηση (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής αφήγησης), η μάθηση βάσει προβλημάτων, η παιχνιδοποίηση (gamification), η μάθηση με βάση το παιχνίδι κ.λπ. Με έμφαση στην αξιοποίηση του εύρους δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιούμε εφαρμογές, παιχνίδια, διαδικτυακές σειρές, webinars, μάθηση μέσω κινητών συσκευών κλπ.

Η ποιότητα της δουλειάς μας βασίζεται στη γνώση των πραγματικών συνθηκών και στην ακρόαση των αναγκών των τελικών χρηστών μας. Αναπτύσσουμε μελέτες, αναλύουμε ανάγκες κατάρτισης, σχεδιάζουμε και προσφέρουμε μαθήματα μέσω της εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας (campus-creativa.com) και οργανώνουμε εργαστήρια και συνέδρια, αποφεύγοντας μια γενική προσφορά κατάρτισης και πάντα υπό τη σημαία της προσαρμογής στις πραγματικές ανάγκες.

Η Δροσοσταλίδα είναι μια κοινωνική επιχείρηση που εδρεύει στην Αθήνα και συνεργάζεται με ενήλικες. Η Δροσοσταλίδα, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, σχεδιάζει και αναπτύσσει προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθοδολογίες σχεδιασμού και παράδοσης. Τα αποτελέσματα που προέρχονται από συνεργασία με πελάτες και ερευνητικά προγράμματα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κοινωνικού αντίκτυπου και κοινωνικής καινοτομίας. Η Δροσοσταλίδα περιάμβάνει 5 ιδρυτικά μέλη και πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς, ωστόσο έχουν ως κοινό στόχο την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Business Foundation for Education (BFE) is a Bulgarian non-government organization, established in 2005 to act in public interest. Its mission is to facilitate the development of the civil society through initiatives that enhance human resource competitiveness and contribute to economic development and prosperity. To achieve its goals the Foundation implements a variety of projects focused on the fields of lifelong learning, guidance counselling, employment and social policy, vocational education and youth work.

The Foundation is a recognized leader in the field of lifelong learning and career guidance in Bulgaria and a keen promoter of the guidance counselling profession. Its initiatives helped raise the awareness of decision makers, education experts, employers, headmasters and of the general public about the benefits of lifelong guidance for all generations.

BFE represents the National Board for Certified Counselors in Bulgaria – one of the most prominent US based organizations for training and credentialing professionals in career counselling and mental health, with a global network of experts and practitioners. 

BFE has been involved in more than 50 European and national projects directed to personal and career development, social inclusion and innovative training methods. 

Το Virtual Campus είναι μια ιδιωτική εταιρεία συμβουλευτικής, κατάρτισης και ανάπτυξης ΤΠΕ στον τομέα της ενισχυμένης μάθησης μέσω τεχνολογίας, που βρίσκεται στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Το Virtual Campus στοχεύει στην ενεργή προώθηση και ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης, μέσω της χρήσης ψηφιακών περιβαλλόντων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Οι δραστηριότητες που προωθεί το VC εμπίπτουν σε τομείς όπως: ηλεκτρονική μάθηση, σοβαρά παιχνίδια, και διαχείριση έργων. Επίσης η ανάπτυξη εργαλείων για την εκμάθηση γλωσσών, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, την υγεία και ευεξία, και συγκεκριμένα προϊόντα για τον κλάδο της βιομηχανίας.

Το Folkuniversitetet στη Σουηδία αποτελεί ένωση πέντε τμημάτων από τα πανεπιστήμια της Στοκχόλμης, της Ουψάλα, του Γκέτεμποργκ, του Λουντ και του Umeå. Το Folkuniversitetet υλοποιεί πολλές διεθνώς προσανατολισμένες δράσεις όπως μαθήματα γλωσσών, μαθήματα στο εξωτερικό και έργα με διεθνή έμφαση .

Η υδατογραφία, τα Αραβικά, η νομική, η πληροφορική, ο χορός και τα οικονομικά είναι μόνο μερικά από τα χιλιάδες μαθήματα που προσφέρονται από το Folkuniversitetet. Αυτό καθιστά το Folkuniversitetet έναν από τους πιο πολύπλευρους παρόχους εκπαίδευσης στη Σουηδία. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές με στέρεες γνώσεις εντός των θεματικών τους περιοχών.