Οι στόχοι του έργου Critical είναι:

 

Στόχος 1: Να καταστήσει τους Ευρωπαίους ενήλικες ικανούς να υιοθετήσουν ασφαλείς και κριτικές προσεγγίσεις όταν διαχειρίζονται πληροφορίες και ειδήσεις στο διαδίκτυο.

Στόχος 2: Η ενίσχυση των εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές τους να είναι προετοιμασμένοι για τον διαδικτυακό κόσμο.

Στόχος 3: Η καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού, η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και η αύξηση της αυτοπεποίθησης και της εμπιστοσύνης στο Διαδίκτυο.