Τι μας έδωσε το Πόρτο…

Το έργο CRITICAL έκλεισε τη χρονιά με μία συνάντηση των εταίρων του έργου στις 12 Δεκεμβρίου στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Κατά τις διάφορες συνεδρίες, συζητήθηκε το πλαίσιο και η κατάσταση σε κάθε χώρα σε σχέση με την αντίληψη και τις … Read More

Learning to be Critical!

Η παρούσα υπερ-συνδεδεμένη κοινωνία δίνει πολλές υποσχέσεις, αλλά ο διαδικτυακός κόσμος φέρνει επίσης κινδύνους και απειλές που σχετίζονται με τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την απάτη, τις ψευδείς πληροφορίες και πολλά άλλα πιθανά προβλήματα. Σύμφωνα με μια μελέτη … Read More