Όπως έχουν καταγγείλει οι Ευρωπαίοι πολίτες, το να είσαι μέλος του διαδικτυακού κόσμου σημαίνει επίσης ότι είσαι εκτεθειμένος σε πολλές διαφορετικές απειλές. Προκειμένου να ξεπεράσεις αυτούς τους κινδύνους και να είσαι ασφαλής στο διαδίκτυο, πρέπει να καταρτιστείς στο πώς να υιοθετείς ασφαλείς πρακτικές και πώς να αναλύεις τις πληροφορίες.

Όταν αναφερόμαστε σε ενήλικες, αυτές οι απειλές γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνες, λόγω των περιορισμένων ψηφιακών ικανοτήτων τους που τους καθιστούν πιο ευάλωτους και εκτεθειμένους στους κινδύνους που παρουσιάζονται.

Η ανάγκη δημιουργίας ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες, και πιο συγκεκριμένα η ανάγκη εκπαίδευσης των ενηλίκων σε αυτό το ζήτημα, οδήγησε στη δημιουργία του έργου CRITICAL. Επιδιώκει να καταρτίσει εκπαιδευτές ενηλίκων και ενήλικες στο πώς να υιοθετούν μια ασφαλή και κριτική προσέγγιση κατά την ασχολία τους με τον διαδικτυακό κόσμο, παρέχοντας ένα πιο ελκυστικό, ενθαρρυντικό και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Με απλά λόγια, το έργο υποστηρίζει την ψηφιακή ένταξη, και επομένως την κοινωνική ένταξη, των ενηλίκων.