Целите на проект CRITICAL включват

 

Цел 1: Да се обучат възрастните хора в Европа да прилагат стъпки за осигуряване на безопасност и критично мислене в работата с онлайн информация и новини.

Цел 2: Да се насърчат обучителите да подкрепят обучаемите в подготовката им за онлайн света.

Цел 3: Да се противопостави на дигиталното изключване, да подобри социалното участие и да увеличи увереността и доверието в онлайн среда.