Екипът на проект CRITICAL включва професионалисти от различни европейски страни – Испания, България, Гърция, Португалия и Швеция.

Искате да знаете повече за тях? Прочетете по-надолу.

Media Creativa – MC2020 е резултат на повече от 20 години опит, предизвикателства и научени уроци от мултидисциплинарна група от професионалисти, които споделят обща страст: образователни иновации.

Целта на MC2020 е да подобрява учебните пространства, да изследва, проектира и разработва различни обучителни възможности, вдъхновена от иновативни методологии и педагогически подходи, като разказване на истории (включително дигитално разказване на истории), обучение, базирано на проблеми, геймификация, учене на базата на игри и др. С фокус върху използване на пълния потенциал, предлаган от новите технологии, ние използваме приложения, игри, уебсерии, уебинари, мобилно обучение …

Качеството на нашата работа се основава на основни познания за реалността и изслушване на нуждите на крайните ни потребители. Ние разработваме проучвания, анализираме нуждите от обучение, проектираме и предлагаме курсове през нашия кампус (campus-creativa.com) и организираме семинари и конференции, които са създадени за конкретни целеви групи и нужди.

Drosostalida е социално предприятие със седалище в Атина, Гърция, което работи с възрастни. Drosostalida, наред с други дейности, проектира и разработва програми за професионално образование и обучение на възрастни, използвайки различни методи за учене и дизайн. Резултатите и обратната връзка, получени от клиенти и изследователски програми, се използват за осигуряване на социално въздействие и социални иновации. Организацията има 5 членове-учредители и много външни сътрудници, идващи от различни среди, но с опит в образованието.

Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г., за да действа в обществен интерес. Нейната мисия е да насърчава развитието на гражданското общество чрез инициативи, които повишават конкурентоспособността на човешките ресурси и допринасят за икономическото развитие и просперитет. За да постигне целите си, Фондацията осъществява различни проекти, фокусирани в областта на ученето през целия живот, кариерното консултиране, заетостта и социалната политика, професионалното образование и работата с младежи.

Фондацията е признат лидер в областта на ученето през целия живот и кариерното ориентиране в България. Екипът работи усилено за признаването и оценяването на професията на кариерния консултант. Нейните инициативи помогнаха за повишаване на осведомеността на професионалисти, вземащи решения, образователни експерти, работодатели, директори и на широката общественост за ползите от кариерното развитие през целия живот за всички поколения.

ФБО представлява National Board for Certified Counselors в България – една от най-известните организации, базирани в САЩ за обучение и акредитиране на професионалисти в кариерното консултиране и психичното здраве, с глобална мрежа от експерти и практици.

Фондацията участва в над 50 европейски и национални проекта, насочени към личностно и кариерно развитие, социално включване и иновативни методи на обучение.

Virtual Campus е частна компания за консултации, обучение и развитие на ИКТ в областта на усъвършенстваното технологично обучение, намираща се в Порто, Португалия. Virtual Campus има за цел активно да насърчава развитието на обществото на знанието чрез използване на дигитални обучителни пространства.

Повечето от дейностите, насърчавани от VC, попадат в области като: електронно обучение, сериозни игри, мобилно развитие и управление на проекти, разработване на инструменти за изучаване на езици, предприемачество и иновации, здраве и благополучие и специфични продукти за индустрията.

Folkuniversitetet в Швеция е асоциация от пет фондации към университетите в Стокхолм, Упсала, Гьотеборг, Лунд и Умео. Folkuniversitetet провежда множество международно ориентирани дейности като езикови курсове, курсове в чужбина и проекти с международен акцент.

Акварелна живопис, арабски език, право, информационни технологии, танци и икономика са само няколко примера за хилядите курсове, предлагани от Folkuniversitetet, който е един от най-многостранните доставчици на обучение в Швеция. Всички курсове се преподават от хора със солидни познания в рамките на техните области.