Какво донесе Порто…

Проект CRITICAL приключи годината със среща на партньорите, проведена на 12 декември в Порто, Португалия. По време на различните работни сесии, бяха анализирани контекстът и ситуацията във всяка страна във връзка с възприемането и тенденциите по отношение на дигитални рискове. … Read More

Да се научим да бъдем CRITICAL!

Настоящото свръхсвързано общество е пълно с обещания, но онлайн светът носи и опасности и заплахи, свързани с кибертормоз, социално изключване, измама, невярна информация и много други потенциални проблеми. Според проучване на Европейския парламент относно киберсигурността, 86% от европейците се чувстват … Read More