Какво донесе Порто…

Проект CRITICAL приключи годината със среща на партньорите, проведена на 12 декември в Порто, Португалия.

По време на различните работни сесии, бяха анализирани контекстът и ситуацията във всяка страна във връзка с възприемането и тенденциите по отношение на дигитални рискове. (Ограничените) възможности за обучение на възрастни в тези области също бяха обсъдени, особено липсата на предложения, основани на методологии за активно обучение, като тази, предложена от CRITICAL.

Интензивната работа позволи на екипа на проекта да постигне съгласие относно основата за развитието на следните дейности: анализ на съществуващите инструменти и ресурси и дизайн на обучителната среда на платформата.

За повече информация станете част от общностите ни в социалните медии