Европейските граждани считат, че да си част от онлайн света също означава да си изложен на много различни рискове. За да преодолеят тези рискове и да си осигурят онлайн безопасност, учениците трябва да бъдат обучени как да прилагат различни стъпки за безопасност и как да правят критичен анализ на информацията.

Когато се отнасят за възрастни, тези страхове стават още по-опасни, поради ограничените им цифрови компетености, които ги правят по-уязвими и изложени на представените рискове.

Необходимостта от създаване на безопасна онлайн среда за всички граждани и по-конкретно необходимостта от обучение на възрастни по тези въпроси, доведе до създаването на проект CRITICAL. Той се стреми да обучава възрастните хора и техните обучители как да прилагат безопасни подходи и критично мислене при работа в онлайн света, като предоставя по-мотивиращ, стимулиращ и ефективен контекст на обучение.

Накратко, ние работим за дигитално включване и чрез него – социално включване на възрастните хора.